Fatih Tatoğlu

HAProxy - SSL Sertifikası Ekleme

HAProxy kendisine gelen SSL isteklerini de karşılayabilmektedir. Bu istekleri backend servislerine doğru aktarmak için frontend servislerinde doğru tanımların yapılması gerekmektedir.

HAProxy konfigürasyon dosyasını aşağıdaki gibi güncelliyoruz.

> sudo vi /etc/haproxy/haproxy.conf
...
##################################################
#          Frontend          #
##################################################
frontend https_in
  mode http
  bind *:443 ssl crt /etc/haproxy/certificates/certificate-cert-key.pem

  ...

  default_backend be_default
##################################################


##################################################
#          Backend           #
##################################################
backend be_default
  mode http

  errorfile 503 /etc/haproxy/errors/503.http
##################################################
...

Bu ayar sayesinde artık 443 portundan gelen SSL isteklerini istediğiniz backend servisine aktarabilirsiniz. Konfigürasyonu doğrulamadan önce sertifikanın belirttiğiniz yerde olmasını sağlamamız gerekiyor. HAProxy hem public hem de private key'in aynı dosyada peş peşe olmasını istiyor. Bunun için aşağıdaki komutları çalıştırabilirsiniz.

Ben bu işlemleri yaparken hep elimde pfx uzantılı sertifika dosyası oluyordu. Eğer sizin elinizde farklı formatlarda varsa mutlaka pem formatına ayarlamanız gerekecek.

> sudo su
$ openssl pkcs12 -in certificate.pfx -nocerts -out certificate_priv.pem -nodes
$ openssl pkcs12 -in certificate.pfx -nokeys -out certificate_public.pem -nodes
$ cat certificate_public.pem certificate_priv.pem > certificate-cert-key.pem
$ mv certificate-cert-key.pem /etc/haproxy/certificates/certificate-cert-key.pem

Bu ayar uygulanmadan önce doğruluğu kontrol edilmeli ve sonrasında servisler güncellenerek yayına alınmalıdır.

Eğer cluster bir yapınız varsa iki makinede de aynı geliştirmenin yapılması gerekmektedir.

sudo /opt/haproxy/sbin/haproxy -c -V -f /etc/haproxy/haproxy.conf
sudo systemctl reload haproxy
Tema Ayarları
Temalar