Fatih Tatoğlu

HAProxy - Cluster

Bu notumda HAProxy için yüksek erişilebilir bir yapı kurulmasından bahsetmeye çalışacağım.

Ortamların Hazırlanması

Yüksek erişilebilir bir yapı kurmak için en az 2 makine ve 3 tane IP adresine ihtiyacımız bulunuyor.

Makine AdıIP AdresiCPURAMDiskOS
haproxy-01172.19.85.10242 GB40 GBCentOS 7.X Minimal
haproxy-02172.19.85.10342 GB40 GBCentOS 7.X Minimal

172.19.85.104 IP adresini 3. IP adresi olarak kullanılacak.

Makinlerin her birine HAProxy - Kurulum adresindeki notlardan kurulumları yapılmalı.

KeepAlived'ın Yüklenmesi

KeepAlived uygulaması iki makine arasında 3. IP adresini taşıyarak sistemin tek bir IP adresine üzerinden erişilebilir olmasını sağlayacaktır.

Gerekli Dosyaların İndirilmesi

Yükleme yapılması için gereken kaynak kodların indirilmesi.

> curl https://www.keepalived.org/software/keepalived-2.2.7.tar.gz > keepalived-2.2.7.tar.gz
> tar xf keepalived-2.2.7.tar.gz

KeepAlived'ın Derlenmesi

HAProxy'nin cluster olarak çalışması sağlayacak olan uygulamanın kurulumu.

> cd ~
> sudo su
> cd keepalived-2.2.7
> ./configure --prefix=/
> make
> make install

Failover Scripti

KeepAlived HAProxy'nin çalışma durumuna göre iki makine arasında fail-over yapmaktadır. Ancak HAProxy uygulamasının çalıştığını anlaması için bir script ile kontrol etmesi gerekmektedir.

> sudo vi /usr/local/bin/failover.sh
#!/bin/shell
SERVICE='haproxy'
STATUS=$(ps ax | grep -v grep | grep $SERVICE)

if [ "$STATUS" != "" ]
then
  exit 0
else
  exit 1
fi
> sudo chmod a+rx /usr/local/bin/failover.sh

Konfigürasyon

KeepAlived makine bazında ayrı ayrı ayarlanması gerekmektedir.

HAPROXY-01 Konfigürasyonu

> sudo vi /etc/keepalived/keepalived.conf
global_defs {
   enable_script_security
   smtp_server 127.0.0.1
   smtp_connect_timeout 30
   notification_email {
     fatih@tatoglu.net
   }
}

vrrp_script chk_haproxy {
   script "/usr/local/bin/failover.sh"
   interval 1
   weight 2
   rise 2
   fall 2
   init_fail
}

vrrp_instance VI_MASTER { 
  state MASTER 
  interface eth0
  virtual_router_id 51
  priority 101 
  advert_int 1
  virtual_ipaddress {
    172.19.85.104
  }
  track_script {
    chk_haproxy
  }
  smtp_alert true
}

HAPROXY-02 Konfigürasyonu

> sudo vi /etc/keepalived/keepalived.conf
global_defs {
   enable_script_security
   smtp_server 127.0.0.1
   smtp_connect_timeout 30
   notification_email {
     fatih@tatoglu.net
   }
}

vrrp_script chk_haproxy {
   script "/usr/local/bin/failover.sh"
   interval 1
   weight 2
   rise 2
   fall 2
   init_fail
}

vrrp_instance VI_BACKUP {
  state BACKUP 
  interface eth0
  virtual_router_id 51
  priority 100
  advert_int 1
  virtual_ipaddress {
    172.19.85.104
  }
  track_script {
    chk_haproxy
  }
  smtp_alert true
}

Aşağıdaki script ile KeepAlived konfigürasyonunu kontrol edebilirsiniz.

> sudo keepalived --config-test=keepalived.conf

Servislerin Etkinleştirilmesi ve Çalıştırılmaları

Ayarlamalar yapıldığına göre artık çalıştırma zamanı.

> sudo chkconfig keepalived on
> sudo systemctl enable firewalld
> sudo systemctl start firewalld
> sudo firewall-cmd --add-rich-rule='rule protocol value="vrrp" accept' --permanent
> sudo firewall-cmd --reload
> sudo systemctl enable keepalived
> sudo systemctl start keepalived

Test Edilmesi

İki tane sistemi kurduk. Öncelikle sistemleri tek tek denememiz lazım. Bunun için;

 1. http://172.19.85.102:1985/stats
 2. http://172.19.85.103:1985/stats

adreslerini ziyaret edin. Karşınıza HAProxy'nin statü sayfaları gelecektir. Sayfalarda makine isimlerinin doğru olduğuna emin olunmalı.

Sonrasında http://172.19.85.104:1985/stats adresi ziyaret edilir. KeepAlived haproxy-01 makinesi master olarak ayarlandığı için bu adres üzerinden haproxy-01 makinesindeki statü sayfasını geldiği doğrulanmalıdır.

Şimdi geldik fail-over testine. haproxy-01 makinesideki haproxy durulur.

> sudo systemctl stop haproxy

Sonrasında http://172.19.85.104:1985/stats adresi ziyaret edilir ve haproxy-02 makinesinin statü sayfasının geldiğin kontrol edilir.

> sudo systemctl start haproxy

Yukarıdaki komut çalıştırılır ve haproxy-01 makinesinin statü sayfası geldiği kontrol edilir.

Test edilme sırasında her fail-over ve recovery olduğunda keepalived konfigürasyon dosyasında belirlenmiş mail adresine mail olarak bilgilendirme yapılır.

Tema Ayarları
Temalar