Cluster Oluşturmak

HAProxy

Bu not, iki HAProxy sunucusuna sahip bir cluster kurulumunu içerir.

🔥 Bu not KeepAlived 2.2.7 sürümü için yazılmıştır. Daha yeni sürümler farklı konfigürasyonlara sahip olabilir.

Ön Hazırlık

ÖzellikMaster SunucuSlave Sunucu
Sunucu Adıhaproxy-01haproxy-02
IP Adresi172.19.85.102172.19.85.103
Netmask255.255.255.0255.255.255.0
Gateway172.19.85.1172.19.85.1
CPU44
Bellek2 GB2 GB
Disk40GB40 GB
OSCentOS 7.X MinimalCentOS 7.X Minimal
İnternet ErişimiEvetEvet

⭐: Kurulum işlemi sırasında kaynakları artırabilirsiniz.

Kurulum ve derleme sürecinde root kullanıcıya gerek yoktur. Ancak root ayrıcalıklarına sahip bir kullanıcıya ihtiyaç duyulacaktır. Notta devops kullanıcısı kurulum ve derleme süreci için kullanılır. Farklı bir kullanıcınız varsa lütfen onu kullanın.

Ayrıca clusterın master sunucuya hizmet verebilmesi için özel bir IP adresine ihtiyacı vardır. Dolayısıyla bu notta sanal IP adresi olarak 172.19.85.104 kullanılacaktır.

Kurulum Hazırlığı

Aşağıdaki dosya ilk sunucuya indirilmeli ve çıkartılmalıdır.

devops@haproxy-01:~$ curl https://www.keepalived.org/software/keepalived-2.2.7.tar.gz > keepalived-2.2.7.tar.gz

devops@haproxy-01:~$ tar xf keepalived-2.2.7.tar.gz

Aşağıdaki dosya ikinci sunucuya indirilmeli ve çıkartılmalıdır.

devops@haproxy-02:~$ curl https://www.keepalived.org/software/keepalived-2.2.7.tar.gz > keepalived-2.2.7.tar.gz

devops@haproxy-02:~$ tar xf keepalived-2.2.7.tar.gz

Kurulum

Derleme işlemi otomatiktir ve master ve slave sunucularda aşağıdaki komutların çalıştırılması gerekir.

devops@haproxy-01:~$ cd ~
devops@haproxy-01:~$ sudo su
root@haproxy-01:/home/devops# 
root@haproxy-01:/home/devops# cd keepalived-2.2.7
root@haproxy-01:/home/devops# ./configure --prefix=/
root@haproxy-01:/home/devops# make
root@haproxy-01:/home/devops# make install
root@haproxy-01:/home/devops# exit
devops@haproxy-01:~$
devops@haproxy-02:~$ cd ~
devops@haproxy-02:~$ sudo su
root@haproxy-02:/home/devops# 
root@haproxy-02:/home/devops# cd keepalived-2.2.7
root@haproxy-02:/home/devops# ./configure --prefix=/
root@haproxy-02:/home/devops# make
root@haproxy-02:/home/devops# make install
root@haproxy-02:/home/devops# exit
devops@haproxy-02:~$

Konfigürasyon

Yapılandırma bölümüne başlamadan önce KeepAlived kütüphanesinin çalışma tarzı anlaşılmalıdır. Kütüphane aynı anda master ve slave sunucuları dinler. Master sunucu sorunlarla karşılaşırsa, slave sunucu IP adresini sanal IP adresiyle günceller. Master sunucu tekrar canlı veya kullanılabilir hale geldiğinde kitaplık, master sunucunun IP adresini günceller. Bunu yapmak için kütüphanenin bir failover scriptine ihtiyacı vardır.

Failover Script

Failover script dosyası HAProxy hizmetinin durumunu kontrol eder. Komut dosyasının tüm sunuculara eklenmesi gerekir.

devops@haproxy-01:~$ sudo vi /usr/local/bin/failover.sh
#!/bin/shell
SERVICE='haproxy'
STATUS=$(ps ax | grep -v grep | grep $SERVICE)

if [ "$STATUS" != "" ]
then
  exit 0
else
  exit 1
fi

KeepAlived kitaplığı root ayrıcalıklarıyla çalışır, bu nedenle failover script dosyasının ayrıcalıklarının güncellenmesi gerekir.

devops@haproxy-01:~$ sudo chmod a+rx /usr/local/bin/failover.sh

Sunucuların yapılandırmasına devam edelim. Master ve slave sunucuların konfigürasyonları farklıdır. Aşağıda paylaşılmaktadır.

Master Sunucu

devops@haproxy-01:~$ sudo vi /etc/keepalived/keepalived.conf
global_defs {
   enable_script_security
   smtp_server 127.0.0.1
   smtp_connect_timeout 30
   notification_email {
     fatih@tatoglu.net
   }
}

vrrp_script chk_haproxy {
   script "/usr/local/bin/failover.sh"
   interval 1
   weight 2
   rise 2
   fall 2
   init_fail
}

vrrp_instance VI_MASTER { 
  state MASTER 
  interface eth0
  virtual_router_id 51
  priority 101 
  advert_int 1
  virtual_ipaddress {
    172.19.85.104
  }
  track_script {
    chk_haproxy
  }
  smtp_alert true
}

Doğrulamak için konfigürasyon dosyasını ekledikten sonra aşağıdaki komut kullanılabilir.

devops@haproxy-01:~$ sudo keepalived --config-test=keepalived.conf

Slave Sunucu

devops@haproxy-02:~$ sudo vi /etc/keepalived/keepalived.conf
global_defs {
   enable_script_security
   smtp_server 127.0.0.1
   smtp_connect_timeout 30
   notification_email {
     fatih@tatoglu.net
   }
}

vrrp_script chk_haproxy {
   script "/usr/local/bin/failover.sh"
   interval 1
   weight 2
   rise 2
   fall 2
   init_fail
}

vrrp_instance VI_BACKUP {
  state BACKUP
  interface eth0
  virtual_router_id 51
  priority 100
  advert_int 1
  virtual_ipaddress {
    172.19.85.104
  }
  track_script {
    chk_haproxy
  }
  smtp_alert true
}

Doğrulamak için konfigürasyon dosyasını ekledikten sonra aşağıdaki komut kullanılabilir.

devops@haproxy-02:~$ sudo keepalived --config-test=keepalived.conf

Güvenlik

Hatırlarsanız zaten HAProxy için güvenlik duvarı ayarlanmıştı. Şimdi KeepAlived kütüphanesine izin vermek için aşağıdaki komut faydalı olacaktır.

devops@haproxy-01:~$ sudo firewall-cmd --add-rich-rule='rule protocol value="vrrp" accept' --permanent
devops@haproxy-01:~$ sudo firewall-cmd --reload
devops@haproxy-02:~$ sudo firewall-cmd --add-rich-rule='rule protocol value="vrrp" accept' --permanent
devops@haproxy-02:~$ sudo firewall-cmd --reload

Çalıştırma

devops@haproxy-01:~$ sudo chkconfig keepalived on
devops@haproxy-01:~$ sudo systemctl enable keepalived
devops@haproxy-01:~$ sudo systemctl start keepalived
devops@haproxy-02:~$ sudo chkconfig keepalived on
devops@haproxy-02:~$ sudo systemctl enable keepalived
devops@haproxy-02:~$ sudo systemctl start keepalived

Doğrulama

Öncelikle tüm sunucuların ayrı ayrı test edilmesi gerekmektedir. Bunun için;

 1. http://172.19.85.102:1985/stats
 2. http://172.19.85.103:1985/stats

yukarıdaki adresler tarayıcı üzerinden ziyaret edilmelidir. HAProxy hizmetlerinin durum sayfası gösterilmelidir.

Daha sonra tarayıcı üzerinden http://172.19.85.104:1985/stats adresine gidilmeli ve master sunucunun durum sayfası gösterilmelidir.

Şu ana kadar herhangi bir sorun yaşanmadıysa her şey yolunda görünüyor. Bir sonraki adımda HAProxy hizmet durumuyla oynayalım.

devops@haproxy-01:~$ sudo systemctl stop haproxy

Yukarıdaki komutla master sunucudaki HAProxy hizmeti kapatılır. http://172.19.85.104:1985/stats adresini tekrar ziyaret ettikten sonra beklenen slave sunucunun durum sayfasının gösterilmesidir.

Son olarak aşağıdaki komut çalıştırıldığında her şey başlangıç durumunda olmalıdır.

devops@haproxy-01:~$ sudo systemctl start haproxy

Bu arada, yapılandırma dosyalarını kontrol ederseniz bir e-posta adresi görebilirsiniz. Yani her yük devretme durumu değişikliğinden sonra bir e-posta alırsınız. Lütfen e-posta adresini güncellemeyi unutmayın. Aksi halde e-postam kilitlenebilir.