Fatih Tatoğlu

SWOT Analizi

SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) analizi bir şirketin ya da organizasyonun stratejik durumununun gelişimini gösteren basit ama etkin bir araçtır. Stratejik yönetim aracı olan SWOT analizi, karar vermenin erken aşamalarında da destek olmaktadır.

Notlar

Yukarıdaki aslında sözlük tanımı. Bu tanımın yanında SWOT analizinin kişi için de uyarlamaları günümüzde karşımıza çıkmaktadır. SWOT analizi öğrenilmesi ve uygulanması basit ama etkisi yüksek bir araç olmasından dolayı mutlaka herkesin takım çantasında olması gerektiğini düşünüyorum.

SWOT analizi 4 temel kavrama odaklanmıştır.

SWOT analizi şirketin ya da organizasyonun üzerine uygulanan ve değişime adapte olma başarısını da etkileyecek çevresel etkilerin görünür olmasını sağlamaktadır. Yani, SWOT analizi iç ve dış faktörlerin görünür olmasını sağlamaktadır.

İç Faktörler

İç faktörler, şirketin ya da organizasyonun yetkinliklerini göstermektedir. Güçlü yönler ve zayıf yönler bu grup içerisinde değerlendirilmektedir.

Güçlü yönler, şirketin avantajına olan ve tercih edilmesini sağlayan yönleri olarak düşünülebilir. Bir zorluk olduğunda bu yönleri ile şirket çalışmalarına devam edebilir.

Zayıf yönler, şirketin rakiplerine karşı dezavantajlı olduğu noktalar, iyileştirilmesi veya kaçılınılması gereken noktaları ifade etmektedir.

Dış Faktörler

Dış faktörler, şirketin ya da organizasyonun çevresel faktörlerle olan etkileşimine odaklanmaktadır. Yeni bir trendin takip edilmesi şirketin güçlenmesi için olası bir fırsat oluyorken, markette rakip sayısının artması şirket için olası bir tehdittir. Bu fırsatların ve tehditlerin iyi tanımlanması karar verme adımında faydalı olacaktır.

Yardımcı & Zararlı Faktörler

SWOT analizinde yer alan güçlü yanlar ve fırsatlar şirketin gelişmesi, güçlenmesi ve büyümesi bakımından yardımcı olarak nitelendirilen kavramlardır. Bunun tersine zayıf yanlar ve tehditler de şirketin hedeflerine ya da bütünlüğüne zarar verecek faktörler olarak değerlendirilmektedir.

Kavramların, iç ve dış faktörlerin yanında yardımcı ve zararlı faktörler olarak ayrıca gruplandırılması; SWOT analizinin sadece karar vermenin erken aşamalarında değil aynı zamanda ileriye yönelik kararların da verilmesini sağlayacak kadar etkili olduğunu göstermektedir.

Zorluklar

SWOT analizin uygulanması bir anketin doldurulması kadar basittir. Ana zorluk, kavramların olabildiğince doğru değerlendirilmesi olacaktır. Objectif yapılmadığı zaman, zayıf yönlerin görülmemesi ya da sadece güçlü yönlere odaklanılması sonucu elde edilebilir. Buna ek olarak gerçekçi olmayan yönlerinde eklenmesi yine hatalı bir analiz olacaktır.

Diğer bir zorluğun da SWOT analizine eksik sayıda kişinin katılması ya da sadece tek bir grubun katılması diye düşünüyorum. Analizin şirketi temsil edecek kadar geniş ve iletişimi zorlamayacak kadar sayıda katılımın olacağı bir grup ile yapılması faydalı olacaktır.

Değerlendirme

SWOT analizi tek başına değerlidir ama tam bir sonuç vermeyeceğini de unutmamak lazım. Sadece şirket ya da organizasyon için karar verirken sadece SWOT analizi baz alınarak aksiyon alınmasının hatalı olacağını düşünüyorum. SWOT mevcut durumun ne olduğunu gösterirken, verilecek kararların etkileyebileceği noktaları göstermektedir.

Referanslar

  1. SWOT analysis - Wikipedia
  2. SWOT Analysis
Tema Ayarları
Temalar