Bireysel SWOT Analizi

SWOT analizini daha öncesinde anlatmaya çalıştım. Şimdi bireysel olarak nasıl uygulandığını anlatmaya çalışacağım.

Analizin kolaylığı aslında sadece sorulara cevap verilmesinde gizli. Ama cevapların objektif olması ve bireysel olarak yapılmasından dolayı bireyin kendine karşı dürüst olması unutulmaması gereken noktalardan bir tanesinidir.

Analizin uygulanması için aşağıdaki adımlar sırayla takip edilebilir.

 1. Boş bir kağıdın üzerine tam ortadan olacak şekilde bir yatay, bir de dikey çizgi çiziniz. Bu çizgiler ile kağıt 4 eşite yakın alana bölünmüş olacak.
 2. Kağıdın sol üst tarafının üstüne Güçlü Yanlarım, sağ üstüne Zayıf Yanlarım, sol altına Fırsatlarım ve kalan alanında üstüne Tehditlerim yazın.
 3. Aşağıdaki soruların cevaplarını Güçlü Yanlarım alanına yazınız.
  • Başkalarının sahip olmadığı hangi avantajlara sahipsiniz?
  • Neleri herkesten daha iyi yapıyorsunuz?
  • Diğer insanlar neleri sizin güçlü yönleriniz olarak görürler?
  • Diğerlerinin sahip olmadığı hangi değerlere sahipsiniz?
  • Hangi kaynaklara sahipsiniz?
 4. Aşağıdaki sorunların cevaplarını Zayıf Yanlarım alanına yazınız.
  • Kendinizde neyi iyileştirebilirsiniz?
  • Diğerlerinin sahip olduğu sizin sahip olmadığınız kaynaklar neler?
  • Diğer insanların sizde zayıflık olarak gördükleri neler var?
  • Kendinize güven duymadığınız için kaçındığınız işler nelerdir?
  • Eğitimizde ve becerilerinizde iyileştirilebilir noktalar nelerdir?
 5. Aşağıdaki sorunların cevaplarını Fırsatlarım alanına yazınız.
  • Hangi yeni teknolojiler size yardımcı olabilir?
  • Sektörünüzdeki büyümeden nasıl yararlanabilirsiniz?
  • Size yardımcı olacak ve tavsiyeler verecek kişier kimler?
  • Diğerlerinin yaptığı hatalardan neler kazanabilirsiniz?
  • Çevrenizde diğerlerinin daha girmediği alanlara nasıl girebilirsiniz?
 6. Aşağıdaki soruların cevaplarını Tehditlerim alanına yazınız.
  • Hayatınızda hangi engellerle karşılaşıyorsunuz?
  • Sizinle rekabet eden arkadaşlarınız veya iş arkadaşlarınız kimlerdir?
  • Yaptığınız iş nasıl değişiyor?
  • Değişen yeni teknolojiler işinize ne gibi tehditler oluşturuyor?
  • Hangi zayıf yönleriniz sizi hangi tehditlere maruz bırakıyor?
  • Hangi tehtidler size zarar verebilir?
 7. Alanlarda verilen cevapları özetleyecek maddeler yazınız.
 8. Analiz tamamlandı.

Özetleme adımı sonucunda klasik SWOT analizinin sonuçları ortaya çıkıyor. Bu sonuçlar bireyin şu andaki durumunu göstermektedir.

Ufak Dokunuş

Klasik SWOT analizi sonuçları mutlaka yorumlanmalıdır. Tek başına sadece bir gösterge olacağı için harekete geçirecek aksiyonların alınması noktasında ek bir çalışmanın gerektiğini düşünmekteyim.

Ben klasik sonuçları bireyin kişisel değerlerini de işin içine katarak yorumlamayı seçiyorum. SWOT sonucunda çıkan güçlü yönlerin korunması, zayıf yönlerin fırsata dönüştürülmesi, fırsatların hayata geçirilmesi (güçlü yanlarında eklenmesi faydalı olacaktır) ve tehditlerin ortadan kaldırılması için kişisel değerlerin kullanılmasının bireyin daha fazla içselleştireceğini düşünüyorum.